manpowergroup in the news head banner

ManpowerGroup in the News 2022

May - 2022

06 May 2022 - 70% nhà tuyển dụng gặp khó khăn Nguoi Lao Dong online

05 May 2022 - Accelerating trends and renewed urgency for labour VIR

05 May 2022 - Top 20 xu hướng nhu cầu về nguồn nhân lực VOH

April - 2022

28 Apr. 2022 - Latest HR trends in logistics revealed VIR

27 Apr. 2022 - Latest HR trends in logistics revealed Vietnam Breaking News

03 Apr. 2022 - New measures made to attract tech talent Tien Phong News

01 Apr. 2022 - New measures made to attract tech talent VIR

01 Apr. 2022 - New measures made to attract tech talent Vietnamnet

March - 2022

04 Mar. 2022 -Ngành sản xuất đang thiếu nhân sự giỏi Nguoi Lao Dong

04 Mar. 2022 - Manufacturers face talent shortage amid Industry 4.0 Tien Phong News

04 Mar. 2022 - Giải bài toán thiếu hụt lao động có kỹ năng cho ngành sản xuất VOH online

04 Mar. 2022 - Kỳ lân khát nhân lực Nhip Cau Dau Tu

03 Mar. 2022 - Cách mạng công nghiệp 4.0: Giải bài toán thiếu hụt nhân tài ngành sản xuất Tuoi tre Thu do

02 Mar. 2022 - Manufacturers face talent shortage amid Industry 4.0 The Saigon Times

02 Mar. 2022 - Ngành công nghiệp hỗ trợ "khát" nhân lực Nguoi Lao Dong online

February - 2022

05 Feb. 2022 - Hybrid working crucial to attract and retain talents Vietnam News

04 Feb. 2022 - Vietnam's factories desperate for workers to return to the big cities The Business Times (Singapore)

January - 2022

17 Jan. 2022 - Ba chữ "An" cho người lao động Nhan Dan Online

17 Jan. 2022 - Cú huých tạo sự thay đổi căn bản Nhan Dan Online