Banner Default Image

20 người tham gia may mắn của Khảo Sát Lao Động Việt Mong Muốn Gì Trong Trạng Thái Bình Thường Mới?

Back to Blogs
Blog Img

20 người tham gia may mắn của Khảo Sát Lao Động Việt Mong Muốn Gì Trong Trạng Thái Bình Thường Mới?

​​Chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tham gia của các bạn trong "Khảo Sát Lao Động Việt Mong Muốn Gì Trong Trạng Thái Bình Thường Mới?"

ManpowerGroup Việt Nam xin dành tặng 20 VinID Gift Card (trị giá 100.000 VNĐ/thẻ) đến 20 người tham gia may mắn nhất thay lời cảm ơn chân thành của chúng tôi:

1. thaoh*****@gmail.com

2. truongnguyen*****@gmail.com

3. hpnhi*****@gmail.com

4. thaoquyen21*****@gmail.com

5. dinhquynhanh. *****@gmail.com

6. trangptt. *****@gmail.com

7. thanhtu01*****@gmail.com

8. trun*****@gmail.com

9. nguyenthuyhang1*****@gmail.com

10. djkv*****@gmail.com

11. hangcamdin*****@gmail.com

12. vominh*****@gmail.com

13. ledangkh*****@gmail.com

14. vand*****@gmail.com

15. skdm016471*****@gmail.com

16. kimchi1*****@gmail.com

17. nguyenminhnhatman*****@gmail.com

18. ngoho*****@gmail.com

19. mtri*****@gmail.com

20. nguyenminhduon*****@gmail.com

----------------------------------------------

20 người may mắn nhất sẽ nhận được email chứa mã thẻ quà tặng trước ngày 07/12/2020.

Xin chân thành cảm ơn!

Cùng theo dõi những khảo sát sắp tới của chúng tôi!