Banner Default Image

Nhà lãnh đạo cần làm gì để thúc đẩy đổi mới trong thời kỳ khủng hoảng

Back to Blogs
Blog Img

Nhà lãnh đạo cần làm gì để thúc đẩy đổi mới trong thời kỳ khủng hoảng

Trong thời điểm đầy những bất ổn và hỗn loạn như hiện nay, vai trò của người lãnh đạo càng quan trọng hơn bởi họ là những người đưa ra định hướng cho cách phản ứng của một tổ chức. Các doanh nghiệp cần được dẫn dắt bởi những người kiên định, đáng tin cậy nhưng cũng cần biết xoay chuyển và linh hoạt khi cần thiết. Can đảm, bền bỉ và mang tính tập thể là một trong những đặc trưng của văn hóa đổi mới, và cần có để đối mặt với những vấn đề lớn hiện nay. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu, dưới đây là một sô cách mà các nhà lãnh đạo có thể tự tin tiến lên và giúp thúc đẩy văn hóa đổi mới vào thời điểm cần thiết nhất.

Khả năng học hỏi là điều kiện bắt buộc

Giữa thời điểm nhiều biến động như hiện nay, khả năng tiếp thu và học hỏi nhanh quan trọng hơn bao giờ hết. Các nhà lãnh đạo không chỉ cần có IQ (chỉ số thông minh) và EQ (chỉ số cảm xúc) cao mà cần cả LQ – khả năng học hỏi. Các vấn đề ngày nay rất phức tạp và đa dạng, do đó đòi hỏi tốc độ học hỏi phải theo kịp những tình huống mới xảy ra. Nhà lãnh đạo cần trở thành mẫu mực của nhân viên thông qua việc tìm kiếm những kinh nghiệm đa dạng, những tầm nhìn độc đáo, và cởi mở với những ý tưởng mới, từ đó thúc đẩy văn hóa học hỏi trong tổ chức.

Trải nghiệm và giao tiếp

Khi bước vào những lĩnh vực mới, những nhà lãnh đạo cũng phải hiểu rõ những kỹ năng chuyên môn cần thiết để chuyển đổi hiệu quả doanh nghiệp của mình theo kịp với sự biến đổi của thời đại, ví dụ như chuyển từ làm việc tại văn phòng sang làm việc từ xa. Họ nên dành thời gian cùng các chuyên gia, tự cập nhật cho mình những xu hướng mới nhất, những thách thức và cơ hội mà tổ chức đang phải đối mặt và truyền tải những yêu cầu đó nhanh chóng tới toàn bộ nhân viên.

Khả năng thích ứng với cuộc khủng hoảng tiếp theo

Khủng hoảng và chuyển đổi không diễn ra một sớm một chiều. Sự thay đổi diễn ra liên tục, do đó đòi hỏi sự linh hoạt và thích ứng nhanh. Bên cạnh đó, việc nhận xét và đưa ra phản hồi cũng rất cần thiết, giúp cho nhà lãnh đạo định hình được các bước đi tiếp theo. Các nhà lãnh đạo cần phải đổi mới, thử nghiệm, học hỏi nhanh và quan trọng là hỗ trợ để các nhân viên của mình cũng làm được như thế. Môi trường làm việc tương lai mới chỉ bắt đầu và sẽ còn nhiều biến đổi tiếp theo.