Bản tin manpowergroup

Bản tin về ManpowerGroup 2022

Tháng 5 - 2022

06 tháng 5 năm 2022 - 70% nhà tuyển dụng gặp khó khăn Người Lao Động online

05 tháng 5 năm 2022 - Accelerating trends and renewed urgency for labour VIR

05 tháng 5 năm 2022 - Top 20 xu hướng nhu cầu về nguồn nhân lực VOH online

Tháng 4 - 2022

28 tháng 4 năm 2022 - Latest HR trends in logistics revealed VIR

27 tháng 4 năm 2022 - Latest HR trends in logistics revealed Vietnam Breaking News

03 tháng 4 năm 2022 - New measures made to attract tech talent Tien Phong News

01 tháng 4 năm 2022 - New measures made to attract tech talent VIR

01 tháng 4 năm 2022 - New measures made to attract tech talent Vietnamnet

Tháng 3 - 2022

04 tháng 3 năm 2022 - Ngành sản xuất đang thiếu nhân sự giỏi Người Lao Động online

04 tháng 3 năm 2022 - Manufacturers face talent shortage amid Industry 4.0 Tien Phong News

04 tháng 3 năm 2022 - Giải bài toán thiếu hụt lao động có kỹ năng cho ngành sản xuất VOH online

04 tháng 3 năm 2022 - Kỳ lân khát nhân lực Nhịp Cầu Đầu Tư

03 tháng 3 năm 2022 - Cách mạng công nghiệp 4.0: Giải bài toán thiếu hụt nhân tài ngành sản xuất Tuổi trẻ Thủ đô

02 tháng 3 năm 2022 - Manufacturers face talent shortage amid Industry 4.0 The Saigon Times

02 tháng 3 năm 2022 - Ngành công nghiệp hỗ trợ "khát" nhân lực Người Lao Động online

​​

Tháng 2 - 2022

05 tháng 2 năm 2022 - Hybrid working crucial to attract and retain talents Vietnam News

04 tháng 2 năm 2022 - Vietnam's factories desperate for workers to return to the big cities The Business Times (Singapore)

Tháng 1 - 2022

17 tháng 1 năm 2022 - Ba chữ "An" cho người lao động Nhân Dân Online

17 tháng 1 năm 2022 - Cú huých tạo sự thay đổi căn bản Nhân Dân Online