Banner Default Image

Tổng Chỉ Số Lao Động 2021

Tổng Chỉ Số Lao Động 2021

Tập đoàn tuyển dụng và tư vấn nhân sự ManpowerGroup vừa công bố Tổng Chỉ Số Lao Động (Total Workforce Index - TWI) năm 2021, theo đó Việt Nam xếp hạng 59 trong số 76 quốc gia và vùng, lãnh thổ trên toàn cầu (so với hạng 57 năm 2019) về phương diện tìm nguồn ứng viên, tuyển dụng và giữ chân người có kỹ năng.

TWI được phân tích dựa trên hơn 100 yếu tố tại 76 thị trường trên toàn cầu, giúp các doanh nghiệp có thể đánh giá toàn diện và dễ dàng so sánh thị trường lao động qua 4 yếu tố chính: tính Sẵn sàng về kỹ năng của lực lượng lao động, Hiệu quả về Chi phí, Năng suất Lao động và Quy định Pháp lý trong Lao động. Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay với tình hình kinh tế và khung pháp lý liên tục thay đổi, TWI giúp doanh nghiệp đánh giá sâu về tính sẵn sàng của lực lượng lao động giỏi nhất, sự đa dạng của lực lượng lao động cũng như các kỹ năng đang có nhu cầu cao tại mỗi thị trường, mức độ dịch chuyển nhân tài dễ hay khó và các yếu tố liên quan đến chính sách thuế.

TWI có thể trả lời những thắc mắc từ chung nhất cho đến cụ thể nhất như: “Tôi có thể tìm được nhân lực có kỹ năng ở đâu khi tổ chức của tôi đang trong tiến trình tự động hóa?” cho đến “Chúng tôi nên đặt trung tâm tổng đài ở đâu?”

Để tìm hiểu sâu hơn về bản báo cáo, bạn vui lòng điền vào phiếu thông tin để tải bản nghiên cứu mang tính đột phá này.