Banner Default Image

Thực Trạng Và Nhu Cầu Kỹ Năng Của Lao Động Trong Các Ngành Công Nghiệp Chế Biến Chế Tạo

Thực Trạng Và Nhu Cầu Kỹ Năng Của Lao Động Trong Các Ngành Công Nghiệp Chế Biến Chế Tạo

​Nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng kỹ năng của lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI trong ngành công nghiệp Sản xuất, Chế biến Chế tạo (CBCT) và dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động có kỹ năng, tay nghề của các doanh nghiệp này trong ba năm tới (2021 – 2023), ManpowerGroup Việt Nam đã phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã hội thực hiện khảo sát trên 200 doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, CBCT.

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát thuộc một trong 6 nhóm ngành: Lắp ráp ô tô/xe máy; Điện/Điện tử; May mặc; Da giày; Chế biến thực phẩm & đồ uống; và Hoá chất/Nội thất tại 6 tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.

​Các nội dung chính trong khảo sát:

  • Mức độ ứng dụng công nghệ và trình độ kỹ năng nghề tại các doanh nghiệp FDI lĩnh vực Sản xuất, CBCT

  • Tốp những kỹ năng khó tuyển nhất trong các doanh nghiệp FDI do cuộc cách mạng công nghệ.

  • Tầm quan trọng của các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo đánh giá của các doanh nghiệp FDI.

  • Nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ năng của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2021 - 2023

  • Đề xuất xây dựng tương lai kỹ năng bền vững cho lao động ngành sản xuất tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2023

Để tìm hiểu sâu hơn về bản khảo sát, bạn vui lòng điền vào phiếu thông tin để tải bản nghiên cứu mang tính đột phá này.