Banner Default Image

Khảo sát Xu hướng Tuyển dụng Quý 1 và Quý 2, 2022

Khảo sát Xu hướng Tuyển dụng Quý 1 và Quý 2, 2022

​​​Theo Khảo sát Xu hướng Tuyển dụng Quý 1 và Quý 2, 2022 vừa ra mắt của ManpowerGroup Việt Nam, các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực trên cả nước đều đang kỳ vọng hoạt động tuyển dụng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2022 cùng với đà khôi phục của toàn nền kinh tế.

Tại thời điểm khảo sát, có tới 93% nhà tuyển dụng cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã khôi phục từ 50% trở lên so với lúc trước đại dịch, và chỉ có 7% doanh nghiệp hiện vẫn chịu ảnh hưởng, bao gồm tạm ngừng hoạt động.

Trải qua bốn đợt dịch bùng phát, các doanh nghiệp Việt Nam đã học được cách thích nghi và ứng phó linh hoạt hơn để vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển song song các hoạt động sản xuất kinh doanh. Mới đây nhất, tại báo cáo Điểm lại Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam, Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định: “Kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022 với tăng trưởng GDP dự báo tăng lên 5,5% so với 2,6% của năm 2021”.

Để tìm hiểu sâu hơn về bản khảo sát, bạn vui lòng điền vào phiếu thông tin để tải bản nghiên cứu mang tính đột phá này.