Banner Default Image

Tư vấn Nhân sự (new)

[Service tagline]

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp xây dựng năng lực lãnh đạo, giữ chân nhân tài và phát triển tiềm năng của lực lượng lao động, qua đó cải thiện hiệu quả của nguồn nhân lực trong tổ chức. Các giải pháp của chúng tôi gồm:

Dịch Vụ Chuyển Đổi Nhân Sự

Đối với nhân viên chuẩn bị rời khỏi tổ chức, dịch vụ chuyển đổi nhân sự mang đến giá trị tích cực cho thương hiệu của doanh nghiệp. Các công ty làm được điều này đã cải thiện được năng suất, sự gắn kết và lòng trung thành của nhân viên ở lại, đồng thời tăng trưởng lợi nhuận. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn quản lý việc chuyển đổi nhân sự sao cho các bên đều gặt hái thành quả mong đợi.

Quản lý Lộ Trình Phát Triển Nghề Nghiệp

Hơn 75% doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong việc gắn kết và giữ chân nhân tài, chìa khóa dẫn đến thành công của doanh nghiệp ngày nay. Một chiến lược quản lý sự nghiệp hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp bạn cải thiện sự gắn kết, thúc đẩy việc phát triển nhân viên và đảm bảo doanh nghiệp của bạn là lựa chọn hàng đầu của ứng viên.

Phát Triển Năng Lực Lãnh Đạo

87% các tổ chức không tin rằng họ có được những nhà lãnh đạo tương lai có khả năng đảm trách các vị trị quan trọng.

Năng lực lãnh đạo tốt chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa doanh nghiệp thành công và ngược lại. Đó cũng chính là động lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành công. Tìm hiểu ngay giải pháp hiệu quả và được chứng nhận của chúng tôi giúp tổ chức của bạn thành công.

[Headline]

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp xây dựng năng lực lãnh đạo, giữ chân nhân tài và phát triển tiềm năng của lực lượng lao động, qua đó cải thiện hiệu quả của nguồn nhân lực trong tổ chức. Các giải pháp của chúng tôi gồm:

 • Image 2022 05 05 T08 37 18

  Chuyển đổi Nhân sự

  Đối với nhân viên chuẩn bị rời khỏi tổ chức, dịch vụ chuyển đổi nhân sự mang đến giá trị tích cực cho thương hiệu của doanh nghiệp. Các công ty làm được điều này đã cải thiện được năng suất, sự gắn kết và lòng trung thành của nhân viên ở lại, đồng thời tăng trưởng lợi nhuận. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn quản lý việc chuyển đổi nhân sự sao cho các bên đều gặt hái thành quả mong đợi.

 • Image 2022 05 05 T08 37 18

  Quản lý Lộ trình Phát triển Nghề nghiệp

  Hơn 75% doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong việc gắn kết và giữ chân nhân tài, chìa khóa dẫn đến thành công của doanh nghiệp ngày nay. Một chiến lược quản lý sự nghiệp hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp bạn cải thiện sự gắn kết, thúc đẩy việc phát triển nhân viên và đảm bảo doanh nghiệp của bạn là lựa chọn hàng đầu của ứng viên.

 • Image 2022 05 05 T08 37 18

  Phát triển Năng lực Lãnh đạo

  87% các tổ chức không tin rằng họ có được những nhà lãnh đạo tương lai có khả năng đảm trách các vị trị quan trọng. Năng lực lãnh đạo tốt chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa doanh nghiệp thành công và ngược lại. Đó cũng chính là động lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành công. Tìm hiểu ngay giải pháp hiệu quả và được chứng nhận của chúng tôi giúp tổ chức của bạn thành công.

[Why Us?]

[Lý do 1]

[Description 1]

[Lý do 2]

[Description 2]

[Lý do 3]

[Description 3]

Chia sẻ từ khách hàng

Yêu Cầu Dịch Vụ​

Văn phòng Hà Nội: +84 24 3974 4574

Văn phòng Hồ Chí Minh: +84 28 3911 0950

Gửi email cho chúng tôi tới inquiry@manpower.com.vn

Hoặc ghi lại yêu cầu của bạn theo mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất!

Image 2022 05 04 T09 01 54

Dịch Vụ của Chúng Tôi

Nhân tài. Linh hoạt. Hiệu quả

Manpower đã và đang giúp giải quyết những thách thức đa dạng trong thế giới việc làm thông qua việc cung cấp nguồn ứng viên chất lượng cũng như các giải pháp nhân sự linh hoạt và nhanh chóng.

Tìm hiểu thêm