Banner Default Image

Quay Lại Làm Việc An Toàn Trong Bối Cảnh Bình Thường Mới

Back to Blogs
Blog Img

Quay Lại Làm Việc An Toàn Trong Bối Cảnh Bình Thường Mới

Quay trở lại làm việc mộtcáchkỷluật sẽ là chìa khóa giúp phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Cùng lắng nghe những tư vấn từ các chuyên gia Nhân sự về vấn đề này.

---

Chúng tôi tin rằng kinh nghiệm và hợp tác có được từ những thực hành tốt nhất trong lĩnh vực nhân sự là vô cùng cần thiết để chuẩn bị cho người lao động #Quay lại làm việc an toàn cũng như để các nền kinh tế có thể vận hành trở lại khi đến thời điểm thích hợp. Là nhà cung cấp giải pháp nhân sự hàng đầu thế giới, ManpowerGroup trân trọng kính mời các nhà tuyển dụng, đại diện Chính phủ và các Tổ chức Phi Chính phủ cộng tác để cùng nhau tiến gần hơn tới mục tiêu này.

#SmartRestart #Covid19

TẢI TÀI LIỆU NGAY